Pointer A/S ønsker Glædelig Jul

december 1, 2017

Pointer A/S ønsker Glædelig Jul

Der er atter fremgang i dansk økonomi, og Pointer A/S har i det forgangne år løst mange spændende og krævende opgaver for vores klienter. Behovet har været karakteriseret af især nyoprettede leder- og specialiststillinger, hvilket understøtter, at vi befinder os i en periode med vækst. Vores teams i København, Aarhus samt i Grønland er klar til at løse nye, spændende og fordringsfulde opgaver for vores klienter i 2018.

Digitaliseringen i virksomhederne er godt i gang. Vi har særligt bidraget til løsning af opgaver i forbindelse med digitalisering af virksomhedernes kundekontakt, og vi kan se at rekrutteringsindsatsen nu fokuserer på digitale kernekompetencer i langt højere grad end tidligere. Hos Pointer A/S har vi rustet os til at imødekomme den øgede efterspørgsel ved internt at sætte fokus på digitale kompetencer og netværk.       

Den årlige Pointer-undersøgelse omhandlede Generation Z (25-30-årige) og deres forventninger til arbejdsmarkedet. Generation Z er ambitiøse, nysgerrige og initiativrige medarbejdere, som skal udfordres konstant for at lade sig tiltrække og fastholde i stillingerne. Disse medarbejdere er meget optagede af at udvikle sig og tænker mere i opgaver og projekter end i traditionel karriereudvikling. Dette stiller allerede nye krav til virksomhedernes måde at udvikle organisation og motivere medarbejdere på.

2018 er også året, hvor Pointer A/S kan se frem til, sammen med vores klienter og samarbejdspartnere, at kunne fejre vores 10 års jubilæum som selvstændigt datterselskab til Odgers Berndtson A/S.

Med disse ord sendes ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for samarbejdet i 2017.

Pointer A/S

Nyheder

Sommer 2020

Første halvår er gået og sommeren 2020 er over os. For hele det danske erhvervsliv var det et halvår ud over det...

Virtuel Search

Når en nøglemedarbejder sygemeldes, siger op eller ved andre akut opståede behov i en organisation er der brug for en...