Til forsiden
Kontakt os
Dansk
English

POINTER Undersøgelsen 2017

Pressemeddelelse, September 2017


POINTER har i forsommeren 2017 bedt en række HR-personer og repræsentanter fra Generation Z forholde sig til deres forventninger til hinanden og fremtiden.

Innovativ og Forandringsparat - disse ord går igen, når Generation Z bliver bedt om at beskrive sig selv.81% blandtGeneration Z angiver Innovativ og Forandringsparat som den personlige kompetence, der primært kendetegner deres generation. Blandt faglige kompetencer topper Ledelse og IT (63%), efterfulgt af R&D med 25%.


”det Googler jeg bare!”– udtaler en af undersøgelsens deltagere.

 

POINTER Undersøgelsen viser, at HR’s forventninger til Generation Z’s kompetencer er sammenfaldende med de kompetencer, HR selv forventer at få behov for fremadrettet. HR’s opfattelse af Generation Z’s faglige kompetencer præges – måske ikke overraskende - af IT (61% mener, at denne kompetence kendetegner Generation Z). Dertil kommer Ledelse (50%) og R&D (44%) - hele 98% peger på Innovativ og Forandringsparat som et personligt kendetegn for generationen. Til sammenligning forventer HR fremadrettet at skulle ansætte kandidater med faglige egenskaber, der vægter Ledelse, Salg samt IT og med personlige egenskaber, der vægter Innovativ og Forandringsparat.

 

Ifølge undersøgelsen besætter HR deres stillinger dels ved egen annoncering (36%) og eget netværk (38%), dels med ekstern hjælp (26%). Generation Z tager i høj grad selv initiativ (24% har siden januar 2016 fået nyt job ved selv at kontakte rekrutteringsvirksomheder og virksomheder). Ikke overraskende for en generation, der fremhæves for at være initiativrig og opsøgende. Til sammenligning bruger blot 11% af HR virksomhedsbranding som et redskab i deres rekrutteringsstrategi.

POINTER’s Adm. Direktør Inger Ingvardsen udtaler i den forbindelse:

 

”En generation opvokset med - og opdraget til - selv at tage initiativ, vil naturligvis også være præget heraf i deres ageren på jobmarkedet. Generation Z stiller krav til virksomhedernes måde at rekruttere på - for hvordan gør man sig bemærket på en måde, så kandidaterne selv henvender sig? Og dernæst kommer spørgsmålet om at fastholde dem. Generation Z’s intro på jobmarkedet sammenfaldende med det igangværende opsving har ændret jobmarkedet – det er ikke længere købers (dvs. virksomhedernes) marked. Det mærker vi også i POINTER, hvor vi klæder vores klienter på mhp. vigtigheden af, at de ”sælger sig selv” til kandidaterne.”

 

Bagsiden af de nye kompetencer er, at HR forventeligt må imødese en voksende udfordring med at fastholde medarbejderne i Generation Z. POINTER Undersøgelsen viser stor mobilitet blandt Generation Z, hvor 50% har skiftet job siden januar 2016 – med en markant forskel mellem mænd (12%) og kvinder (74%). HR’s forventning til Generation Z om omstillingsparathed og nytænkning falder således tilbage på HR – Generation Z stiller også krav til virksomhedernes omstillingsevne – er virksomhederne klar?:

 

”… jeg tror, det er uundgåeligt, at Generation Z vil tilføre en ny måde at anskue mange ting på i virksomhederne – hvis vi får muligheden for det vel og mærke”

 

En af HR-deltagerne svarer igen:

”Jeg ser frem til at Generation Z bidrager med lidt ”disruption” i den nuværende medarbejderskare”

Forventningerne går begge veje.
Den fulde undersøgelse kan rekvireres ved henvendelse til Direktør Inger Marie Ingvardsen,

mail: imi@pointerseach.dk / tlf.: 29 36 86 36

POINTER A/S

Links

Odgers Berndtson
Pointer Search Finland
Linked in

 

Find venligst vores Privacy Policy her

Kontakt Pointer A/S

  • Har du brug for en uforpligtende snak om en rekrutteringsopgave?
  • Ønsker du at komme videre i din karriere?
  • Har du spørgsmål eller kommentarer i øvrigt?

 

Pointer A/S

Amaliegade 12A, 1256 København K

Trigevej 20, 8382 Hinnerup

 

Tlf.: +45 33 11 36 66
Mail: pointer@pointersearch.dk